Main Page Sitemap

Snickaren hemtjänst uppsala

Underhållning och utflykter anordnas regelbundet. . För pensionärer är priset endast 189 kr/h efter RUT-avdrag. Läkare, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut finns knutna till verksamheten och har det medicinska och rehabiliterande ansvaret för dig. Hushållsnära tjänster, för dig som vill


Read more

Stockholm Paris tåg

Tågbiljetter för Tyskland och grannländer. Åker du tåg från London till Paris är det. Från Hamburg tar det cirka åtta timmar till Paris och du behöver bara göra ett eller två byten. I Paris finns något för alla.


Read more

Barcelona flygplats Taxfree alkohol

De flesta av flygbolagen som TUI flyger med har en mycket begränsad försäljning ombord. I lugn och ro hemma väljer du mellan mängder av varor till mycket förmånliga priser. Do not go through passport control until you are


Read more

Riktlinjer ekonomiskt bistånd uppsala


riktlinjer ekonomiskt bistånd uppsala

kostnaderna enligt riksnormen till en högre nivå om en individ till följd av våldsutsatthet tillfälligt drabbas av högre kostnader. Socialtjänstens främsta uppgift blir därmed att genom aktiva insatser samt motivations- och förändringsarbete skapa förutsättningar för den enskilde att ta detta ansvar. Stöd vid tillämpning av lagar och regler.

Riktlinjer ekonomiskt bistånd uppsala
riktlinjer ekonomiskt bistånd uppsala

I 5 kap 11 socialtjänstlagen anges att socialtjänsten ska verka för att de som utsatts för brott och dessas anhöriga får stöd och hjälp. Människor som kommer i kontakt med kommunen ska behandlas på ett likvärdigt sätt. Handlingar ska lämnas, som visar hur parten utomlands försörjer sig och om han/hon har tillgångar. Det ska framgå av planen vad den enskilde ska uppfylla för villkor för att få bistånd. Lagrum för beslutet ska anges, och beslutet ska tydligt motiveras.

Om det finns skäl för det ska Skatteverket på eget initiativ lämna sådana uppgifter till socialnämnden. Den senaste revideringen skedde, beslut fattat av dåvarande ansvarig nämnd (utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden) 209.


Sitemap